O FIRMIE

Dowiedz się więcej o DTB

Dowiedz się więcej o DTB
CZYM SIĘ ZAJMUJĘ?

Zakres działalności

Nadzory spawalnicze

Nadzory spawalnicze wykonywane nad całym zakładem (zgodnie z normą EN ISO 3834 i/lub normą EN 1090) albo tylko nad wykonywaną przez niego konstrukcją (zgodnie z normami wyrobu takimi jak EN 1090, EN ISO 12952, EN 13480, EN 13455 i innymi).

Kwalifikowanie technologii spawania (WPQR)

Przeprowadzanie procesu kwalifikowania technologii spawania (WPQR) od określenia na podstawie informacji wymienionych z klientem próbki, nadzór nad jej wykonaniem, określenie zakresu badań poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji celem jej przedstawienia do wybranej jednostki certyfikującej (celem uzyskania uprawnień).

Kwalifikowanie technologii

Przeprowadzanie procesu kwalifikowania technologii (na przykład: gięcia, cięcia termicznego, kształtowania) od określenia na podstawie informacji wymienionych z klientem próbki, nadzór nad jej wykonaniem, określenie zakresu badań poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji, przedstawienie do wybranej jednostki certyfikującej (celem uzyskania uprawnień).

Kwalifikacja personelu wykonującego połączenia nierozłączne (np. spawacze, lutowacze)

Przeprowadzanie procesu kwalifikowania personelu od określenia na podstawie informacji wymienionych z klientem próbki, nadzór nad jej wykonaniem, określenie zakresu badań poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji, przedstawienie do wybranej jednostki certyfikującej (celem uzyskania uprawnień).

Nadzór nad uprawnieniami personelu wykonującego połączenia nierozłączne (np. spawacze, lutowacze)

Przeprowadzanie niezbędnych prób i szkoleń dla personelu wykonującego połączenia nierozłączne celem uzyskania przez niego przedłużenia ważności uprawnień na kolejne 6 miesięcy w okresie ważności certyfikatu.

Doradztwo techniczne w zakresie badań nieniszczących (NDT) konstrukcji

Pomoc w określeniu niezbędnych do wykonania badań nieniszczących i ich zakresu na wykonanej konstrukcji w celu określenia jakości jej wykonania z założonymi wymaganiami klienta lub gdy takich brak sporządzenie odpowiedniej specyfikacji.

Doradztwo techniczne w zakresie badań materiałów

Pomoc w określeniu niezbędnych do wykonania badań i ich zakresu na dostarczonych materiałach w celu potwierdzenia ich własności z zamówieniem.

Spawalnicze systemy zarządzania jakością

Wdrażanie spawalniczych systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami normy EN ISO 3834.

Systemy zakładowej kontroli produkcji (ZKP) dla wyrobów budowlanych

Wdrażanie systemów związanych z zakładową kontrolą produkcji związanych z certyfikacja CE wyrobów budowlanych takich jak: konstrukcje budowalne (EN 1090) słupy oświetleniowe i inne.

Systemy zakładowej kontroli produkcji (ZKP) dla wytwarzania materiałów spawalniczych

Wdrażanie systemów związanych z zakładową kontrolą produkcji dotyczących produkcji materiałów spawalniczych (EN ISO 14341).

Doradztwo w zakresie produkcji urządzeń ciśnieniowych

Doradztwo techniczne w zakresie produkcji urządzeń ciśnieniowych: dobór materiałów, technologii niezbędnych do przeprowadzenia produkcji oraz badań w celu potwierdzenia zgodności urządzenia. Współpraca celem przygotowania się do odbiorów urządzeń ciśnieniowych przez jednostki notyfikowane takie jak np.: UDT, TUV, BV, Kiwa.

Szkolenia

Przygotowanie szkoleń z zakresu: systemów zarządzania jakością, systemów zakładowej kontroli produkcji (ZKP), dyrektywy ciśnieniowej, badań nieniszczących oraz innych jeśli stwierdzimy na podstawie wstępnych ustaleń, że jesteśmy w stanie je przeprowadzić.

Inspekcje

Rurociągów, zbiorników, konstrukcji, powłok antykorozyjnych, poprawności przeprowadzania badań nieniszczących, poprawności działania systemu zarządzania jakością oraz zakładowej kontroli produkcji.

Przeprowadzania badań nieniszczących (NDT)

W porozumieniu akredytowanym laboratorium zgodnie z normą EN ISO 17025.

Przeprowadzania badań niszczących (DT)

W porozumieniu akredytowanym laboratorium zgodnie z normą EN ISO 17025.
SZCZEGÓŁOWY OPIS

Wiedza i doświadczenie

Firma DTB opiera się na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w przemyśle ciężkim związanym z pełnieniem funkcji spawalniczych w zakładach produkcyjnych - głównie energetycznych, co pozwoliło na uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie spawalnictwa pozwalającej na optymalizacje wymaganych uprawnień przez zakład czy personel pracujący w firmach, co z kolei przekłada się na zmniejszenie kosztów przygotowania produkcji. Ugruntowanie zdobytej wiedzy nastąpiło podczas przeprowadzania szkoleń badań nieniszczących oraz międzynarodowego nadzoru spawalniczego (IWE, IWT, IWI, IWS) w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa oraz przy wdrażaniu ośrodka certyfikacji personelu badań nieniszczących zgodnie z normami EN ISO 17024 oraz EN ISO 9712 dla jednostki certyfikującej SGS Polska Sp. z o.o. Wiedza z zakresu badań nieniszczących pozwala na określenie możliwości przebadania konstrukcji stalowej poprzez dobór odpowiedniej metody badania jak i jej zakresu w oparciu o odpowiednią normę wyrobu.

Od 2018 roku DTB zajmuję się również wdrożeniami systemów zarządzania jakością zgodnymi z normami EN ISO 3834 oraz ISO 9001 oraz wdrażaniem systemów zakładowej kontroli produkcji (ZKP) zgodnie z normami EN ISO 1090 oraz EN ISO 14341.Jedno z większych osiągnieć związanych z wdrożeniem zakładowej kontroli produkcji (ZKP) oraz przeprowadzaniem związanych z nim badań typu (ITT) było wdrożenie systemu zakładowej kontroli produkcji zgodnego z EN ISO 14341 na zakładzie produkującym druty spawalnicze w oparciu o wdrożony system i przeprowadzane próby został również przeprowadzony proces dopuszczenia stopiwa celem uzyskania dopuszczeni VDTUV Kennblatt oraz DB.Drugie większe osiągniecie w tym zakresie dotyczyło wyżej wspomnianego systemu certyfikacji osób zgodnego z założeniami norm EN ISO 17024 oraz EN ISO 9712 w jego zakresie była dokumentacja, pomieszczenia, próbki oraz niezbędny sprzęt (w tym wykonanie stołów do przeprowadzania badań wraz z odciągami).Wiedza oraz doświadczenie zdobyta na przestrzeni lat pozwalają również na przeprowadzanie inspekcji z ramienia klienta czy na zlecenie jednostek notyfikowanych z zakresu wykonywanych konstrukcji, spawalnictwa, powłok antykorozyjnych, czy też nad całością przeprowadzonego procesu produkcyjnego lub działaniem systemów zarządzania jakością i systemów zakładowej kontroli produkcji na zakładach.

Informacje od DTB
UPRAWNIENIA

Główne certyfikaty i uprawnienia

Firma DTB dysponuję personelem, który posiada uprawnienia w nadzorze spawalniczym oraz badań nieniszczących przedstawione poniżej.

CERTYFIKATY NADZORU

PL/IWE/1977/2016

CERTYFIKATY NADZORU

PL/IWI-C/843/2020

BADANIA NIENISZCZĄCE

VT2/7132/2018/1

BADANIA NIENISZCZĄCE

04248-VT3, PT2, PT3, MT2, MT3, UT2, UT3, RT2, RT3

BLOG

Artykuły do przeczytania

Hello world!
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Czytaj więcej
KONTAKT
Skontaktuj się ze mną
W razie pytań, wątpliwości czy zapytania, które na stronie nie zostało określone. Zapraszam do kontaktu, nie boimy się wyzwań.
ul. Podgrodzie 1/31
42-500 Będzin
NIP: 6252369647
REGON: 369577630